Vytvorte si nábytok podľa svojich predstáv
Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.


 1. Úvod
 2. Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov e-shopu www.vsetkoprenabytok.sk
 1. Informácie o spracúvaní osobných údajov

   

  V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

  Kto sme

  Tento e-shop prevádzkuje spoločnosť JAPA Trade, s.r.o. Zádubanská 110/30, 010 03 Žilina - Zádubnie, IČO: 47 319 330, Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.59495/L, Tel: +421 0948 711 774, e-mail: vsetkoprenabytok@gmail.com 

  Aké údaje o vás spracúvame?

  Osobné údaje ktoré spracúvame minimalizujeme tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate. Zároveň musíme splniť všetky zákonné a zmluvné povinnosti.

  účely a právna základy spracúvania osobných údajov

  Účel spracúvania

  Právny základ

  Rozsah osobných údajov

  Obchodná agenda a komunikácia (zmluvy, objednávky, ponuky a súvisiaca komunikácia)

   

  Nariadenie GDRP čl. 6 ods. 1 písm.  b) nariadenia - plnenie zmluvy, alebo predzmluvných povinností

  Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický e-mailový kontakt, doplňujúce údaje o objednanom tovare a službách

   

  Vedenie účtovníctva

  Nariadenia GDPR čl. 6 ods. 1. písmo c) zákonná povinnosť, napr. Zákon 431/2002 o účtovníctve

  Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický e-mailový kontakt

   

  Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb (v zmysle GDPR)

  Nariadenie GDPR čl. 6 odst. 1. písm. c) - zákonná povinnosť

  Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický e-mailový kontakt

   

  On-line komunikácia prostredníctvom „čatu“

  Nariadenie GDRP čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia – oprávnený záujem

  Kontaktné údaje v rozsahu e-mailový kontakt, prípadné informácie uvedené v komunikácii

   

  Overovanie spokojnosti prostredníctvom e-mailu

  Nariadenie GDRP čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia – oprávnený záujem

  Kontaktné údaje v rozsahu e-mailový kontakt, a informácie o spokojnosti s nákupom

   

  Evidencia reklamácií

  Nariadenie GDPR čl. 6 odst. 1. písm. c) - zákonná povinnosť

  Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický e-mailový kontakt

   

  Evidencia registrovaných zákazníkov na eshope

  Nariadenie GDPR čl. 6 odst. 1. písm. a) – súhlas dotknutej osoby

  Kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, telefonický e-mailový kontakt

   

   

  Pri spracúvaní vašich osobných údajov nevyužívame automatizované rozhodovanie. Profilovanie využívame iba v malom rozsahu v rámci on-line marketingu, pre prispôsobenie obsahu reklám a nemá na vás žiadne právne účinky.  

  Kategórie príjemcov

  Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim príjemcom, alebo kategóriám príjemcov. Ich aktuálny zoznam Vám poskytneme na vyžiadanie

  • Sprostredkovateľ pre vedenie účtovníctva, evidenciu pošty, vybavovanie reklamácií
  • Poskytovatelia IT a telekomunikačných služieb
  • Poskytovatelia cloudových služieb a hostingu aplikácií

  Ďalej vaše údaje môžeme v odôvodnených prípadoch poskytnúť:

  • Advokátske a právne kancelárie
  • Znalci a súdny znalci
  • Inkasné spoločnosti a exekútori
  • Súdy a orgány činné v trestnom konaní
  • Iné orgány verejnej správy, pokiaľ to vyplýva z osobitného predpisu

  Ak vaše údaje prenášame k poskytovateľom cloudových služieb, alebo online aplikácií, deje sa tak iba na základe zásad ktoré sú definované v rámcovej zmluve o medzi USA a EÚ tzv. Privacy Shield.

  Doba uschovávania osobných údajov.

  • V prípade súhlasu budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, po ktorú trvá váš súhlas.
  • V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
  • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

  Vaše Práva ako dotknutých osôb

  Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

  • Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
  • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
  • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
  • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
  • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
  • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
  • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

  Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

   

  Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

  Vaše práva môžete uplatniť osobne, alebo poštou doručením žiadosti na našu adresu. Žiadosť nemá predpísanú formu, uveďte v nej kontaktné informácie, o čo žiadate a prípadne vašu žiadosť doplňte o informácie, ktoré nám pomôžu vybaviť ju.  

  Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

  Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.  

   

  Ak vám čokoľvek nie je jasné alebo máte otázky môžete sa na nás obrátiť telefonicky, alebo  písomne na adrese:

  JAPA Trade, s.r.o.
  Zádubanská 110/30
  010 03 Žilina - Zádubnie,

  Tel: +421 948 711 774
  e-mail: vsetkoprenabytok@gmail.com

Prečo nakupovať u nás
 • Bezproblémový servis

 • Individuálny prístup ku každému zákazníkovi

 • Bohaté skúsenosti v danom odbore

 • Odborné profesionálne poradenstvo

Nájdete nás

KONTAKT
Lucia Panáková Janušová
PO-PI: 8:30 - 16:00
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk